När det verkligen är viktigt, vänd dig med förtroende till oss på CaniRep, nischad Specialist i Hundreproduktion och ledande inom AI-verksamhet och spermabank för hund. Vi hjälper dig genom alla steg vid import och export av hundsperma. Våra dräktighetsresultat är dokumenterat höga, 70-85% på årsbasis, även med fryst sperma. Vi erbjuder professionell och personlig service, och en hög tillgänglighet.

 

Vi önskar alla våra kunder ett framgångsrikt 2018!

 

Catharina Linde Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Smådjursreproduktion, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Diplomate European College of Animal Reproduction 

Svensk Steg II Specialist i Hund- och Kattreproduktion

 

Mats Forsberg, DVM, PhD, Dipl ECAR

Prof em i Klinisk Diagnostisk Endokrinologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Diplomate European College of Animal Reproduction

Dr.h.c. (UdelaR, Uruguay)

 

För mer information om vår verksamhet vänligen ring (0708/36 36 23) eller eposta:canirephb@gmail.com

 

Klicka här för att få information var ni kan hitta oss 

 

För experthjälp med:  

Utredning av bästa parningsdag. Kontroll av spermakvalitet, Undersökning av spermakvalitet. Kylning och frysning av hundsperma. Hjälp med alla steg vid import och export av kyld och fryst sperma, samt transport inom landet. Spermabank för hund. Artificiell Insemination (AI); deponering av sperman direkti livmodern, vilket ger det bästa resultatet. Vi använder oss av den smidiga och för tiken mycket skonsamma norska katetern.

 

Den av oss utvecklade CaniRep Kylspermabufferten håller bra hundsperma levande i upp till 7 dagar eller mer, medan vår frysningsmetod och våra CaniRep-EquexII buffertar för fryst hundsperma enligt egna och oberoende internationella vetenskapliga studier har visats vara bland de bästa i världen.

Våra metoder och våra buffertar används idag med framgång av experter runt om i världen.

Vi tillhandahåller våra CaniRep-buffertar, och även kylboxar för spermaförsändelser.

 

Föreläsningar och kurser i reproduktion och reproduktionsproblem hos hund
för veterinärer, uppfödare, föreningar och företag (se föreläsningar att välja på under rubrik tjänster).


CaniRep - Mer än 40 års erfarenhet

line_fade_306

 

Andra hundspermabanker i Europa >>

Ytterligare info om hundspermabanker i världen. Klicka på "FIND A REPROVET"

 

2018-01-19

CaniRep HB, FJÄLLBO 110, 755 97 UPPSALA * Tel: 0708 363623 * canirephb@gmail.com

 

Select language / välj språk:
Swedish
English
Hem Att läsa Tjänster Priser Företaget Frågor & svar
ver_line_816

 

Att läsa:

 

Vad kostar det att importera och exportera hundsperma?

 

Artificiell insemination

(OBS! Artikeln är från 2011. Idag bedrivs  verksamheten vid CaniRep.)

 

Förnyelse av raser med fryst sperma

(OBS! Artikeln är från 2008. Idag bedrivs  verksamheten vid CaniRep.)

 

Att lyckas med parningen.

 


Ny prislista från den 1 januari 2017

 

Vi ger flerhundsrabatt 

på lagringsavgiften:

Rabatt för hund 3-5 = 15%, för hund 6-10 = 25% och för hund 11

och uppåt = 50%.

- - - - - - -

SKK:s handbok för hunduppfödare!

Avsnitten som behandlar uppfödningens centrala delar, dvs fruktsamhet, parning, artficiell insemination, dräktighet och problem under dräktigheten, valpning och valpningsproblem, genitala infektioner, valpdödlighet och kennelutredning har skrivits av Catharina.

 

hunduppfödarbok